www.pixabay.com

Typy palet w logistyce

Typy palet w logistyce. Definicja palety – jest to opakowanie służące do transportu i magazynowania towarów i wyrobów. Ponieważ paleta jest traktowana jako opakowanie, stąd w odniesieniu do palet stosuje się ustawę o opakowaniach oraz ustawę o odpadach opakowaniowych. Liczba palet w obrocie to kilkanaście milionów, przy czym z uwagi na cenę, rynek palet to nie zawsze palety autentyczne. Do obiegu od zawsze wprowadzano fałszywe palety. We współczesnym systemie logistycznym wiele firm posiada duże możliwości kontroli i monitorowania swoich palet, tak aby wracały po dostarczeniu towaru do odbiorcy. Jednak nie da się całkowicie zabezpieczyć przed kradzieżą palet.

Normy i oznaczenia zestandaryzowane w skali europejskiej i międzynarodowej powodują, że łatwiej o identyfikację palet, co utrudnia działania nielegalne wprowadzania kradzionych palet do obiegu. Jednak całkowicie nie da się tego uniknąć, chyba że wprowadzi się system chipowania każdej palety. Szacuje się, że nadal, pomimo rozwiniętego systemu monitorowania oraz kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez firmy w sposób ciągły ok. 20% kub w rzeczywistości nawet więcej rynku palet, to palety kradzione.

Typy palet w logistyce – Europalety

Wszystkie palety z cechami EPAL, EUR oraz UIC są to tzw. EUROPALETY. Ich zaletą jest to, że można je swobodnie wymieniać, przy zachowaniu warunki techniczne i jakościowe, gdyż mają podobne cechy i parametry. Są to palety drewniane, płaskie oraz o wymiarach 800×1200 mm. Są wymienne. Różnią się normami oraz oznaczeniami.

 • paleta EPAL, z cechą EPAL – zgodna z normą europejską EN 13698-1 oraz Kodeksem UIC 435. Posiada oznaczenia EPAL na wszystkich wspornikach zewnętrznych lub oznaczenia EPAL i EUR.
 • EUR paleta z cechą kolejową – cechy oraz zgodność z normami takimi samymi jak poprzedni rodzaj. Posiada oznaczenia UIC (lub oznaczenia charakterystyczne dla danych kolei) i oznaczenia EUR.
 • paleta CHEP, LPR z pool’u zamkniętego – jest to paleta określana jako z pool’u zamkniętego (prywatnego), w kolorze niebieskim lub czerwonym, posiadająca oznaczenia CHEP lub LPR na wspornikach. Paleta wynajmowana, którą należy zwrócić jej właścicielowi, tzn. firmie CHEP lub LPR.
 • jednorazowa paleta, niewymienna – paleta o różnych wymiarach, ale niewymienna, niespełniająca żadnych wymaganych norm, posiadająca inne niż wyżej wymienione oznaczenia lub nieposiadająca żadnych oznaczeń na wspornikach zewnętrznych skrajnych. (patrz rysunek poniżej).
Europalety - rodzaje, specyfika i zasady użytkowania - TransEdu
https://edu.trans.eu/kursy/magazyn/europalety-rodzaje-specyfika-i-warunki-uzytkowania

W logistyce stosuje się także inne klasyfikacje palet, na przykład:

 • palety dwuwejściowe
 • palety czterowejściowe (takie, jak zaprezentowane na rysunku)Oprócz Europalet czy najczęściej spotykanych palet drewnianych, można spotkać także palety szczególnego zastosowania, to jest palety dla przemysłu chemicznego oznaczane symbolem CP.W użyciu są także skrzyniopalety.

  Oprócz palet drewnianych spotkać można także palety plastikowe. Ich zaletą jest stała waga, odporność na promienie UV oraz trwałość. Wytrzymują nawet do 10-15 lat.

Karty UIC

Istnieją dokumenty dot. norm tzw. Karty UIC, które określają standardy palet EUR, takie jak:

 • UIC 435-2 – dotyczy produkcji palet płaskich drewnianych
 • UIC 435-4 – dotyczy napraw palet płaskich drewnianych

Istnieją inne Karty UIC, które opisują inne palety EUR, o innych wymiarach (EUR2, EUR3 oraz EUR6).

Typy palet w logistyce. Identyfikacja palet

W związku z szerokim zastosowaniem palet oraz ich wymianą w procesie logistycznym, na różnych jego etapach, a przede wszystkim koniecznością monitorowania i kontroli zwrotu palet oraz przeciwdziałania ich kradzieżom, podstawową czynnością związaną z przyjmowaniem zwrotów palet jest ich identyfikacja. Identyfikacja oznacza:

 • rozpoznanie oznaczenia palet,
 • wyposażenie palety w odpowiednią klamra i/lub gwóźdź paletowy,
 • poprawne datowanie i
 • numer licencji producenta
 • prawidłowe wymiary

W związku z identyfikacją oraz kontrolą palet, ważny jest także ich stan i jakość w momencie nadania i odbioru. Chodzi także o stan materiału, z jakiego jest wykonana. Rodzaj drewna i jego stan jest także istotny, gdyż wilgotność i temperatura wpływają na wytrzymałość palet w transporcie. Kontrola pozwala na ustalenie, które palety należy wycofać z obiegu, gdyż nie zabezpieczają towaru, który jest za ich pomocą transportowany.
Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale także składowania na magazynie. uszkodzona lub pęknięta paleta może stwarzać zagrożenie dla pracowników na magazynie czy podczas przeładunku czy wyładunku.

Do kontroli palet służą właśnie Karty oceny palet, na których podstawie ustala się jakie uszkodzenia palety są dopuszczalne.

Kryteria dopuszczenia palety do obiegu

Na przykład można dopuścić do obiegu w określonych sytuacjach palety, które:

– nie posiadają oznaczeń na środkowym wsporniku, o ile był on wymieniony, a naprawa poświadczona wbiciem gwoździa naprawczego,

– dopuszcza się do obiegu palety posiadające odłupania desek skrajnych, o ile głębokość odłupania nie przekracza 2 cm

– można dopuścić do użytku palety, które ściemniały na skutek naturalnego procesu starzenia się drewna

– dopuszcza się do użytku palety, których deski są pęknięte, pod warunkiem, że ich krawędzie się nie rozchodzą.

– dopuszcza się do użytku palety, z nierozpoznawalnym bądź uszkodzonym oznaczeniem wspornika, jeśli z drugiej strony oznaczony jest w sposób prawidłowy

Wady dyskwalifikujące palety z obiegu:

– palety wskazujące na ślady zbutwienia, zagrzybienia lub próchnicy

– nielicencjonowane gwoździe i ich nieregularny układ

– nieprawidłowe oznakowanie na wspornikach

– ogólnie zły stan techniczny lub/i trwałe zanieczyszczenie.

Powyżej przedstawione mankamenty związane ze stanem palety to tylko niektóre przykłady tego, kiedy dana paleta może, a kiedy nie być dopuszczona do obiegu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here