www.pixabay.com

Rodzaje opakowań w logistyce

Rodzaje opakowań w logistyce. Co to jest opakowanie?

Opakowania jest to warstwa ochronna danego towaru, która ma go w pierwszej kolejności chronić i zabezpieczać przed uszkodzeniami w czasie transportu.

Inna definicja: Opakowanie jest wyrobem przeznaczonym do ochrony innych wyrobów przed uszkodzeniami, a z drugiej strony służy do ochrony otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem zapakowanego towaru.

Elementy opakowania

Opakowanie składa się z:

materiału opakowania, z którego jest wykonane,
– pomocniczych środków opakowaniowych, służących do zamknięcia i przygotowania do wysyłki, np. taśmy

Funkcje opakowań

Do funkcji opakowań należą:

– funkcja produkcyjna – opakowanie umożliwia przygotowanie odpowiedniej ilości towarów do produkcji  http://logistyka produkcji
– marketingowa – opakowanie w wymiarze marketingowym występuje w dwóch funkcjach:
a/ umożliwia odróżnienie produktów od towarów konkurencji
b/ zachęca klienta do zakupu
– użytkowa – możliwość wykorzystania do innych celów np. opakowania wielokrotnego użytku
– logistyczna – opakowanie jest niezbędne w procesach logistycznych: magazynowych czy dystrybucji http://logistyka dystrybucji

Logistyczna funkcja opakowań

Odnosząc się teraz jedynie do logistycznej funkcji opakowań możemy wskazać, iż opakowania mają w odniesieniu do logistyki:

– funkcję ochronną – ochrona towaru. Opakowanie powinno zabezpieczać ładunek przed utratą lub obniżeniem jego wartości oraz jakości w drodze od producenta do konsumenta. Powinno chronić towar przed obciążeniami mechanicznymi i klimatycznymi (wilgotność, temperatura) oraz chronić przed kradzieżą znajdującego się wewnątrz towaru,

– magazynową – opakowanie powinno pomagać w magazynowaniu towaru,
tzn. powinno nadawać się do układania jedno na drugim czy na palecie, tak aby wykorzystać maksymalnie przestrzeń magazynową

– funkcję transportową – opakowanie powinno nadawać się do przenoszenia oraz transportu. Ważna jest tutaj: masa opakowania, kształt oraz wymiary, które powinny być taie, aby zajmowały jak najmniej miejsca podczas transportu

– manipulacyjna – powinno ułatwiać załadunek

– funkcja informacyjna – opakowanie jest nośnikiem informacji, powinno zawierać pewne elementy pozwalające na jego identyfikację,w związku z tym powinno być opakowane. Jest to szczególnie ważne jeśli towar jest np. niebezpieczny dla otoczenia, wówczas powinien być tak oznakowany, aby ostrzegał przed jego podnoszeniem czy otwieraniem przez przypadkowe osoby.

Rodzaje opakowań

Opakowania można podzielić wg. różnych kryteriów:

I z uwagi na materiał, z którego jest wykonane:

 • opakowanie drewniane
 • metalowe
 • szklane
 • z tworzywa sztucznego i inne


II z punkru widzenia formy konstrukcyjnej

 • skrzynia
 • pudełko
 • beczka
 • słoik
 • worek i inne

III z punktu widzenia podatności na zmianę kształtu

 • składane/nieskładane
 • rozbieranie/nierozbieralne

IV z uwagi na przeznaczenie:

 • jednostkowe/ zbiorcze
 • transportowe (np. kontener)

V z uwagi na trwałość

 • jednorazowego użytku lub
 • wielokrotnego użytku

VI kryterium związku z produktem

 • bezpośredni (styka się z produktem),
 • pośredni (nie styka się z produktem).

Jak wynika z powyższej analizy znaczenie opakowania jest bardzo duże.
Jest to zagadnienie w logistyce jest ogromne z punktu widzenia użyteczności oraz ochrony, mniej z punktu widzenia estetyki. Inaczej niż w marketingu, gdzie wygląd czy kolor opakowania może spowodować podjęcie decyzji o zakupie towatu.
Zdarza się, że kupujemy jakiś towar wyłącznie z powodu opakowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here