www.pixabay.com

Rodzaje statków do transportu towarów

Rodzaje statków do transportu towarów. Typy statków morskich.

Najbardziej znanymi rodzajami statków w transporcie morskim do przewożenia towarów są: kontenerowiec oraz drobnicowiec. Te dwa rodzaje są bardzo dobrze przeanalizowane – patrz: Rodzaje i znaczenie kontenerowców

Warto przyjrzeć się, jaie jeszcze inne rodzaje statków mogą służyć do transportu towarów.

MASOWIEC – przeznaczenie oraz rodzaje


Masowiec jest to statek z pojedynczym pokładem oraz podwójnym dnem, zbiornikami oraz podwójnym poszyciem. Statek ten jest przeznaczony głównie do przewozu suchych towarów masowych, które transportuje się w większym tonażu i objętości luzem, tj. bez opakowania oraz wsypywanych bezpośrednio do ładowni, jak np.:

 • po pierwsze – węgiel oraz ruda
 • po drugie – nawozy mineralne oraz niektóre monerały,
 • oraz inne – np. zboża

Masowce używane są także do przewozu ładunków półmasowych (break-bulk), takich jak:

 • blachy (także w kręgach) oraz stal w innej postaci (szyny),
 • drewno w pakietach,
 • papier w rolach oraz inne.


Typy masowców


Masowce mogą przewozić oprócz towarów masowych także kontenery, stą ich nazwa masowcokontenerowce. Ogólnie masowcami nazywa się jedynie statki do przewozu suchych ładunków masowych i półmasowych, ale według systematyki naukowej w okrętownictwie do masowców zalicza się:

 • masowce suche
 • zbiornikowce – statki do przewozu płynnych ładunków masowych
 • samochodowce – częściej były wykorzystywane w przeszłości.Masowce ze względu na wielkość dzielą się na następujące klasy:
 • coaster (do 10 000 DWT) – małe masowce do lokalnej żeglugi w obrębie jednego
  morza, kontynentu, często przewozi ładunki półmasowe lub nietypową masówkę np.
  jabłka czy inne owoce dla przetwórstwa
 • handysize (od 10 000 do 30 000 DWT) – najbardziej popularny i uniwersalny typ
  masowca
 • handymax (od 30 000 do 50 000 DWT) – równie popularny jak handysize
 • supramax (od 50 000 do 59 000 DWT) – wykorzystywany przede wszystkim w
  czarterach
 • panamax (od 60 000 do 65 000 DWT) – używany przede wszystkim do transportu
  węgla kamiennego, zbóż lub rud metali
 • suezmax (od 65 000 do 150 000 DWT) – klasa ta wyodrębniła się po roku 1975 z
  chwilą modernizacji Kanału Sueskiego, ładunki takie same jak panamax
 • capesize (od 150 000 DWT) – przede wszystkim używane do przewozu rudy żelaza
  lub węgla kamiennego na bardzo dalekie odległości.Przy czym wskaźnik DTW oznacza nośność.

Przy czym skrót DWT oznacza nośność.

ZBIORNIKOWIEC

Zbiornikowiec, często określany jako tankowiec lub inaczej statek-cysterna, przeznaczony do transportowania materiałów płynnych. W przeciwieństwie do innych frachtowców nie posiadają ładowni, a zbiorniki ładunkowe, do których załadunek oraz wyładunek odbywa się za pośrednictwem systemu rurociągów i pomp.
Zbiornikowce najpowszechniej wykorzystywane do transportu ropy naftowej.

Rodzaje statków do transportu towarów: tankowce

W zależności od rodzaju towaru masowego, który tankowce przewożą wyróżnić możemy:

 • po pierwsze – zbiornikowce przeznaczone do transportu chemikaliów to chemikaliowce
 • po drugie – jednostki przystosowane do przewozu skroplonego gazu to gazowce.

Rozmiary zbiornikowców są bardzo zróżnicowane: od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy ton wyporności. Do największych należą supertankowce transportujące ropę naftową. Jeden z większych osiąga 650000 m³ ropy naftowej pojemności, a długość wynosiła 458,45 metrów.

Tankowce a katastrofy naturalne

Powszechnie znane są zagrożenia, takie jak katastrofy tankowców, które stanowią znaczne zagrożenie ze względu na rodzaj i ilość przewożonego ładunku. zabezpieczeniem ma być dwuposzyciowy kadłub, który ma na celu zmniejszenie ryzyka
ewentualnych wycieków.

Tankowce mogą być niebezpieczne także wtedy, gdy nie przewożą ładunku – ze względu na gromadzące się w komorach ładowni opary z pozostałości po przewożonym paliwie. Aby temu zapobiec, wypełnia się puste zbiorniki tzw. gazem obojętnym (dwutlenkiem węgla lub azotem).

CHEMIKALIOWIEC

Chemikaliowiec  to zbiornikowiec przeznaczony do przewozu płynnych chemikaliów.
Składa się ze zbiorników oraz wyposażenia służącego do załadunku i wyładunku, które w przypadku tego rodzaju produktów są niezbędne, takie jak: rurociągi, zawory, pompy in inne.

Chemikaliowce są wyodrębnioną grupą, gdyż służą do transportu substancji bardzo
agresywnych chemicznie lub inne. Rodzaj stali lub pokrycia, z którego zbudowany będzie chemikaliowiec zależy od rodzaju ładunków, jakie ma przewozić statek. Zbiorniki zaopatrzone są w instalacje do ogrzewania ładunku, zawory bezpieczeństwa zabezpieczające przed nadmiernym nad- lub podciśnieniem i inne rodzaje wyposażenia w zależności od rodzaju transportowanego produktu.

Chemikaliowiec umożliwia przewożenie różnych rodzajów ładunku w oddzielmym zbiorniku, gdyż chemikalia reagujące między sobą, ze względów bezpieczeństwa nie mogą być przewożone w sąsiadujących zbiornikach. Chemikaliowce muszą stosować szczególne zabezpieczenia z punktu widzenia zagrożeń wybuchem oraz innymi niebezpiecznymi reakcjami chemicznymi. Stąd załoga musi być szkolona odpowiednio pod tym kątem oraz zabezpieczona poprzez środki ochrony osobistej oraz środki przeciwpożarowe oraz przeciwchemiczne.

Chemikaliowce muszą także spełniać różne szczególne normy technologiczne przy budowie, jak również w okresie eksploatacji.

CHŁODNIOWIEC

Rodzaje statków do transportu towarów. Chłodniowiec jest to statek służący do przewozu łatwo psujących się produktów
spożywczych w chłodzonych ładowniach. Cel tego rodzaju statków wpływa na jego budowę. Poszczególne elementy pokrywa się od wewnątrz warstwą izolacji termicznej, co powoduje, że ma on pojemność mniejszą niż masowców czy drobnicowców.

Na tego typu statku instaluje się agregaty chłodnicze i systemy wentylacyjne. które utrzymują wymagany niski poziom temperatury, który jest potrzebny do transportu takich produktów, jak: mięso, ryby oraz inne produkty ho-re-ca wymagające niskich temperatur.

Jeszcze jedno zastosowanie chłodnicowca to jego wykorzystanie do dojrzewają owoców w czasie transportu, co wymaga kontrolowanej temperatury i innych parametrów.

Z uwagi na rozwój wyspecjalizowanych kontenerów chłodniczych, wykorzystanie chłodnicowców może być nieco mniejsze niż kiedyś. Z drugiej strony chłodnicowce moigą być wykorzystywane jako rodzaj kontenerowca Rodzaje i znaczenie kontenerowców, przewożące towary w kontenerach, które także wymagają schłodzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here