www.pixabay.com

Typy magazynów w logistyce

Typy magazynów w logistyce.  Magazyny można podzielić w oparciu o wiele różnych kryteriów, min.:

 • typ oraz konstrukcja magazynu
 • rodzaje produktów, dla których przechowywania są przeznaczone
 • ze względu na pełnioną funkcję
 • z punktu widzenia lokalizacji
 • z punktu widzenia automatyzacji W pełni zautomatyzowany magazyn

Klasyfikacja ze względu na typ:

 • magazyny otwarte – są przeznaczone do składowania produktów odpornych na warunki atmosferyczne oraz zorganizowane na otwartej przestrzeni. Są najtańsze w eksploatacji, gdyż nie wymagają budowania jakiś szczególnie zaawansowanych konstrukcji i zabezpieczeń, gdyż są przeznaczone dla składowania i magazynowania takich towarów, którym warunki atmosferyczne nie szkodzą. Do tej grupy należą takie rodzaje, jak: place składowe oraz składy, składowiska, jak również zbiorniki magazynowe itp:,
 • półotwarte magazyny – takie, w których przechowywane są produkty o ograniczonej odporności na deszcz oraz zbyt długą ekspozycję słoneczną. Należą do nich między innymi wiaty magazynowe
 • magazyny zamknięte – są to takie rodzaje magazynów, które są przeznaczone dla różnych rodzajów produktów, które nie mogą być przechowywane przez dwa wcześniejsze typy magazynów.

Do tej grupy należą następujące typy:

– parterowe lub wielokondygnacyjne,
– rampowe lub bezrampowe,
– poniżej poziomu gruntu, takie jak: piwnice, kopce, bunkry

Ze względu na konstrukcję budynku oraz kryterium wysokości składowania   magazyny możemy podzielić na:

– niskiego składowania – przechowywanie zapasów do 4,2 metra,
– średniego składowania – przechowywanie zapasów od 4,2 do 7,2
wysokiego składowania  – przechowywanie zapasów powyżej 7,2 metra. http://magazyny wysokiegon składowania

Klasyfikacje magazynów wg. rodzaju produktów

Jest to klasyfikacja magazynów z punktu widzenia rodzaju czy grup produktowych. Z tego punktu widzenia mogą to być, np. magazyny odzieży, produktów mięsnych, spożywczych itp. Natomiast częściej na potrzeby logistyki stosuje się podział z punktu widzenia grup produktowych. Tego rodzaju klasyfikacja wyróżnia magazyn:

 • z punktu widzenia jednostki ładunkowej – składujące palety czy inne jednostki ładunkowe, takie jak: kartony, kosze czy inne podstawowe jednostki łądunkowe,
 • składujący towary sypkie – wykorzystywane do przechowywania towarów masowych, mogą to być np. silosy. Są to magazyny wymagające dużej powierzchni, ale także zapewniające przechowywanie w szczególnych warunkach, taki jak poziom wilgotności,
 • magazyny dla gazów i cieczy – są to duże zbiorniki przemysłowe naziemne czy podziemne, cysterny np. na paliwa. Tego rodzaju magazyny wymagają zapewnienia przede wszystkim bezpieczeństwa przechowywania z uwagi na możliwość wybuchu czy pożaru.

Kolejna klasyfikacja dotyczy tego samego kryterium czyli rodzaju produktu, w połączeniu jednak z kryterium szerokość asortymentu oraz rodzaju dostępu do towaru wyróżniamy:

 • magazyny z bezpośrednim dostępem – gdzie składowanie odbywa się najczęściej na tradycyjnych półkach i regałach
 • bez bezpośredniego dostępu – wykorzystujący różnego typu regały i mechanizmy, do których dostęp jest ograniczony, gdyż wymaga wykorzystania specjalistycznych urządzeń celem uzyskania dostępu.

W kontekście powyższych klasyfikacji można dodać, iż istnieje jeszcze jeden, szczególny typ magazynów, takich jak:  magazyny specjalne. Mogą być w nich składowane różne rodzaje towarów, także tych wyszczególnionych wcześniej, takich jak: składowanie materiałów niebezpiecznych: łatwopalnych lub wybuchowych oraz innych, wymagających specjalnych warunków składowania, np. produkty spożywcze wymagające zapewnienia określonej temperatury i innych parametrów.

Typy magazynów w logistyce: ze względu na pełnioną funkcję

Według tej klasyfikacji możemy wyróżnić różne typy magazynów, podzielne następnie na podtypy. W szczególności są to:

 • magazyn przemysłowy
 • produkcyjny
 • handlowy i inne.

Pierwsza grupa czyli magazyny przemysłowe mają służyć do składowania surowców do produkcji, a z drugiej strony wytworzonych produktów.

Magazyny przemysłowe możemy podzielić na:

 • magazyn surowców – gdzie przechowywane są surowce oraz komponenty potrzebne do wytwarzania produktów gotowych,
 • półfabrykantów – gdzie przechowywane będą wyroby wytworzone w procesie produkcji, przygotowane do dalszej obróbki lub odsprzedaży,
 • wyrobów gotowych – gdzie przechowywane są wyprodukowane produkty,
 • opakowań – gdzie przechowuje się zapasy opakowań potrzebnych do pakowania wyrobów gotowych
 • odpadów – dla recyclingu lub ponownego przetworzenia.

Inne rodzaje magazynów, oprócz przemysłowego to magazyn:

 • produkcyjny – potrzebny do przechowywania elemetów wytworzonych na poszczególnych etapach produkcji,
 • przeładunkowy – który jest potrzebny na etapie przeładunku między różnymi rodzajami transportu np. samochodowego oraz kolejkwego itp.
 • dystrybucyjny – dla firm, które są potrzebne na różnych etapach realizacji dostaw towarów,
 • handlowy – zlokalizowany w pobliżu centrów handlowych czy hurtown iach czy sklepach.

Inne rodzaje ze wsględu na funkcje:

 • celny – dla urzędu celnego lub dla towarów wymagających oclenia,
 • konsygnacyjny czyli depozytowy, związany z koniecznością długoterminowego przechowywania towarów,
 • kontenerowy – związany z przechowywaniem większych partii towarów.

Podział magazynów ze względu na znaczenie w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

Z punktu widzenia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz znaczenia lokalizacji z punktu widzenia geograficznego wyróżniamy:

 • magazyny miedzynarodowe lub globalne – huby
 • magazyn centralny
 • regionalny czy lokalne


Magazyn główny czy centralny pełni rolę nadrzędną w stosunku do innych magazynów, np. regionalnych.

Stopień automatyzacji magazynu jest kolejnym kryterium podziału magazynów z punktu widzenia stopnia nowoczesności.

 • niezmechanizowany – gdzie rozładunek i załadunek odbywa się z udziałem pracowników fizycznych
 • zmechanizowane –  operacje są realizowane z wykorzystaniem, takich jak tradycyjne wózki widłowe
 • zautomatyzowany – gdzie procesy logistyczne są wspomagane lub całkowicie zatępowane przez rozwiązania zautomatyzowane. Ten rodzaj można z kolei podzielić na:
  – magazyn częściowo zautomatyzowany lub
  w pełni zautomatyzowany W pełni zautomatyzowany magazyn

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here