www.pixabay.com

Typy kontenerów w transporcie

Typy kontenerów w transporcie. Kontenery są powszechnie wykorzystywane do transportu towarów na większe odległości, zarówno w transporcie lądowym (samochodowym oraz kolejowym), jak i morskim.

Kontener jako uniwersalny środek przewozu towarów


Ta forma przewozu jest uniwersalna, gdyż kontenerami można przewozić wszelkiego rodzaju towary. Kontenery bardzo dobrze zabezpieczają towar przed zawilgoceniem, uszkodzeniem czy kradzieżą. W logistyce wykorzystuje się coraz lepsze rozwiązania, Jednak kontener pozostał jedynym tak powszechnie stosowanym rozwiązaniem do transportu wzelkich zróżnicowanych rodzajów produktów. Kontenerów tego typu używa się do przewozu towarów różnego rodzaju środkami transportu tradycyjnego, jak i multimodalnego. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie typów kontenerów, nie ma praktycznie towaru, którego nie dałoby się przemieścić z wykorzystaniem tej formy transportu.

Klasyfikacje kontenerów

Typy kontenerów w transporcie. Istnieje wiele różnych typów kontenerów, służących do przewozu praktycznie każdego rodzaju ładunku.

Kontenery możemy podzielić w oparciu o różne kryteria, z punktu widzenia różnic
w przeznaczeniu oraz budowy kontenerów:

 • kontenery ogólnego przeznaczenia (general purpose container) – omówione w dalszej części,
 • do ładunków suchych masowych (bulk container, dry bulk
  container)
 • izotermiczne (thermal container)
 • płytowe (platform) i typu płytowego (flatrack)
 • zbiornikowe (tank container)
 • lotnicze (air container)
 • specjalistyczne (named cargo container)

Ponadto stosowane są różne dodatkowe nazwy odzwierciedlające specyfikę danego typu kontenera, takie jak:

 • kontenery standardowe (standard container) – termin używany dla kontenerów ogólnego przeznaczenia.
 • wysokie (high-cube container) – zmieniły się wymiary, od których dany kontener określa się jako wysoki. Wcześniej to były kontenery o wysokości 8’6, ale z powodu ich powszechnego użycia, kontenery wysokie mają wysokość 9’6.
 • zamknięte (closed container) – są to kontenery ogólnego przeznaczenia, wykorzystywane dla ładunków masowych i zbiornikowe.
 • połówkowe (half-height container) – są niższe od standardowych i mają wysokość 4’3” lub 4’.
 • paletowe (pallet compatible container, Cellular Palletwide Container – CPC) przeznaczone dla przewozu europalet, dlatego charakteryzują się szerokością większą od szerokości standardowego kontenera.

Kontenery ogólnego przeznaczenia

Ten typ kontenera ma budowę zamkniętą, jednak w zależności od usytuowania drzwi można je podzielić na:

 • kontenery z drzwiami w jednej lub obu ścianach czołowych
 • z drzwiami tylko w ścianach bocznych
 • takie, które mają wbudowane drzwi na całej długości jednej lub dwóch ścian bocznych
 • stanowiące połączenie powyższych typów

  Kontener morski – wszystko, co musisz o nim wiedzieć - Magazyn Fakty
  Kontenery ogólnego przeznaczenia są stosunkowo proste w budowie, jednak mogą mieć pewne elementy konstrukcji, które powodują, że stosuje się je do przewożenia różnych grup ładunków, np. drobnicowych:

 • kontenery wentylowane (ventilated container)
 • z otwieranym dachem (open-top container)
 • połówkowe (half-height container)

Kontenery wentylowane przeznaczone są do przewozu ładunków wilgotnych i higroskopijnych, np. ziarna kawy i kakao.Wentylacja ma za zadanie niedopuszczenie do kondensacji pary wodnej wewnątrz kontenera.Wyróżniamy dwa typy wentylacji:

 • niemechaniczną-pasywną (non-mechanical ventilation, passive ventilation) – wykorzystuje różnice w ciśnieniu pomiędzy powietrzem wewnątrz i na zewnątrz kontenera. Ciepłe powietrze ucieka przez szczeliny w dachu, a zimne powietrze dostaje się do kontenera przez szczeliny w podłodze,
 • mechaniczną (mechanical ventilation) – która stosuje rodzaj wentylacji oparty na wentylatorach zamontowanych w obudowie lub na zewnątrz obudowy kontenera.

Konstrukcja kontenerów z otwieranymi elementami w obudowie jest taka, aby woda nie mogła przeniknąć do wnętrza kontenera. Kontenery z otwieranym dachem są używane do przewozu towarów ciężkich i ponadgabarytowych. W przypadku kontenerów z otwieranym dachem, część z nich ma dach łatwy w demontażu, pokryty brezentem lub innym pokryciem.Standardowe typy kontenerów są zbudowane ze stali, jednak przy otwieranym dachu tylko niektóre rodzaje produktów mogą być transportowane.

Kontenery do ładunków suchych masowych

Kontenery te służą do transportu produktów sypkich, masowych. Posiadają otwory do załadunku i rozładunku. Otwory do załadunku znajdują się w dachu kontenera, natomiast otwory do rozładunku w jednej ze ścian czołowych kontenera. Rozładunek odbywa się dzięki wykorzystaniu siły grawitacji, podobnie jak przy rozładunku niektórych wagonów.
W niektórych kontenerach stosuje się krótkie rynny stanowiące przedłużenie otworu do rozładunku.
Do przewozu towarów masowych mogą być także wykorzystywane kontenery ogólnego przeznaczenia, wówczas zastosowanie mają worki, którymi wyściela się wnętrze kontenera, aby zabezpieczych towary sypkie, uszczelnić i zabezpieczyć towar dodatkowo.
Kontenery do ładunków suchych masowych mogą mieć budowę przypominającą kontenery zbiornikowe, gdyż istnieje możliwość rozładunku kontenera z wykorzystaniem sprężonego powietrza.

Typy kontenerów w transporcie. Kontenery izotermiczne

Kolejną grupę kontenerów stanowią kontenery, które są wykorzystywane do przewozu towarów szczególnie wymagających, bo wrażliwych na temperaturę.

Kontenery izotermiczne dzielą się na:

– chłodzone (refrigerated container, reefer),
– ogrzewane (heated container),
– chłodzone i ogrzewane jednocześnie (refrigerated and heated container)
– izolowane (insulated container).

Należy zauważyć, że kontenery chłodzone i/lub ogrzewane posiadają urządzenia chłodnicze i grzewcze zmniejszające pojemność ładunkową tych kontenerów. Natomiast kontenery izolowane nie posiadają tych urządzeń. W związku z czym mają większą pojemność ładunkową. W praktyce często kontenery izotermiczne nazywane są kontenerami chłodzonymi pomimo, iż niektóre z nich mogą ogrzewać przewożony towar.

Wszystkie kontenery izotermiczne pozwalają na przewóz ładunków bez względu na temperaturę panującą na zewnątrz. Aby jednak utrzymać wewnątrz kontenera stabilną temperaturę wyższą lub niższą od temperatury na zewnątrz, muszą być odpowiednio skonstruowane i izolowane. A z drugiej strony muszą to być takie rozwiązania, aby zajmowały jak najmniejszą powierzchnię kontenera.
Ściany kontenerów izotermicznych muszą być tak izolowane, aby przestrzeń ładunkowa wewnątrz kontenera pozostała jak największa.

Podsumowując, nie są to jeszcze wszystkie rodzaje kontenerów, jakie mają zastosowanie w transporcie towarów. Istnieje jeszcze szereg innych rozwiązań w obszarze konstrukcji kontenerów, które można uznać za innowacyjne. http://innowacyjny kontener

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here