www.pixabay.com

Rodzaje tachografów w transporcie

Rodzaje tachografów w transporcie.

W myśl Rozporządzenia Nr 3821/85 urządzenia rejestrujące czas pracy kierowców to tzw. tachografy.

Generalnym problemem, z powodu którego wystąpila konieczność restrykcyjnego uregulowania i kontoli czasu pracy kierowców, była nie tylko wysoka wypadkowość na drogach. Ale także wiązało się to manipulacjami urządzeniami odczytującymi, co także wymagało dodatkowych regulacji prawnych, a także udoskonalania tychże urządzeń oraz procedur kontrolnych.

Tachografy znajdują się w pojazdach i zapisują wszelkie dane związane z pracą danego samochodu oraz osoby odpowiedzialnej za prowadznie pojazdu.

Rejestracja czas pracy na tachografach odbywa się w formie tzw. wykresówek (patrz: rysunek poniżej.

Znalezione obrazy dla zapytania: wykresówki tachografów
https://tacho.pl/porady/jak-czytac-wykresy-na-tarczy/

Współcześnie do odczytów z tachografów służą zaawansowane programy komputerowe, a zatem nie ma możliwości omyłki czy złego odczytu. Wszystko jest ewidencjonowane oraz dokładnie kontrolowane.

Spotkać możemy różne rodzaje tachografów. Cyfrowe tachografy zapisują następujące informacje:

  • czas pracy,

  • przerwę oraz długość odpoczynku

  • dyspozycję oraz inną pracę,

  • czas prowadzenia pojazdu,

Powyższe dane zapisują się na kartach chipowych orazw pamięci tachografu. Cyfrowe tachografy posiadają również drukarkę, która drukuje niezbędne dane. Dąży się także do tego, aby kontrolowanie czasu pracy kierowców mogło odbywać się bez zatrzymywania pojazdów oraz zdalnie.

Rozwój kontroli czasu pracy kierowców

Ponadto w związku z nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak: łączność Bluetooth czy Inteligentne Systemy Transportowe, kontrola czasu pracy kierowców będzie odbywać się w sposób ciągły.

Kontola czasu pracy kierowców, to jednak nie tylko kwestia ich czasu pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest to także ważne z uwagi na transport produktów objętych akcyzą, takich jak: paliwa, alkohol, papierosy, których dotyczą kontrole VAT i przy okazji których udaje się ujawniać różnego rodzaju przestępstwa. Stąd jest bardzo waźne, aby system zczytywania danych z tachografów odbywał się z sposób ciągły, na przykład za pośrednictwem telefonu.

Współcześnie spotkać można innowacyjne Tachografy zsynchronizowane z systemami śledzenia pojazdów i innymi nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie logistyki oraz kontroli czasu przejazdów.

Inteligentny tachograf

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej wszystkie pojazdy rejestrowane od 15 czerwca 2019 r. powinny być wyposażone w inteligentny tachograf. Taki rodzaj urządzenia posiada wiele różnych funkcji, jest zaawansowany technologicznie oraz informatycznie oraz oparty na systemach satelitarnych.

Rodzaje tachografów

 Rodzaje tachografów

1) analogowe które dzielimy na:

– ręczne
– automatyczne
– elektroniczne

2) cyfrowe

Aktem prawnym, który reguluje pewne kwestie związane z czasem pracy kierowców, a zarazem dotyczy kwestii tachografów jest Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2135/98 zdnia 24 września 1998 r. zmieniające Rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 o urządzeniach rejestrujących, które stosowane są w transporcie drogowym.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here