www.pixabay.com

Magazyn wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania. Jest jedną z form optymalizacji w obszarze magazynowania w sytuacji, gdy z różnych względów powierzchnia terenu, jaką dysponujemy jest nieduża i w związku z tym magazyn musi zajmować jak najmniej miejsca. Stąd opracowano koncepcje budowy magazynów wysokiego składowania.
Magazyn Smart – przykład DHL

Analizując model magazynu wysokiego składowania, warto przypomnieć, że tradycyjny magazyn posiada 4 strefy między którymi przemieszcza się towar od momentu jegio dostarczenia ma magazyn, a właściwie od momentu wyładunku.

Strefy magazynowania

W tradycyjnym magazynie wyróżnia się 4 strefy:

 • strefa przyjęć – wyodrębniony obszar przy rampach wyładowczych. W tym
  obszarze ma miejsce wyładunek z transportu, sprawdzenie zgodności towaru z zadeklarowaną ilością oraz jakością oraz inne operacje związane z przyjęciem towarów do magazynu, takie jak:
  – segregowanie,
  – sortowanie,
  – przepakowywanie
  – oznakowanie dostawy 
 • strefa składowania, która jest największą częścią magazynu, a wielkość tej strefy zależy od:– ilości towaru, ajkie może byc skłądowany w danym magazynie
  – rodzaju przechowywanego towaru oraz
  technologii składowania.Ta strefa może być podzielona na podstrefy, np. z punktu widzenia tego, czy towar będzie składowany krótko- czy dlugoterminowo.
 • strefa kompletacji – realizowane są w niej zadania dotyczące przygotowania
  zamówienia , która może składać się z następujących czynności:
  – przepakowania
  – wybierania składników zamówienia i innych.
 • strefa wydań – znajduje się w pobliżu ramp załadowczych. W jej obszarze następuje wydanie towaru z magazynu oraz zachodzą wszelkie procesy z tym związane. Ma miejsce załadunek na dany pdostawiony środek transportu. Jest to klasyczny podział tradycyjnego magazynu. Chociaż wielkość oraz lokalizacja tego rodzaju stref, a także ich powierzchnia może być różna, w zależności od rodzaju towaru oraz czasu składowania. Może zatem występować pewna asymetria miedzy wyżej wymienionymi strefami w różnych magazynach.

Magazyn wysokiego składowania jako przykład racjonalizacji powierzchni wykorzystania magazynu

Przechodząc do krótkiej analizy czym jest Magazyn wysokiego składowania, należy wskazać na przykład zamieszczony an zdjeciu – jest to zdjęcie magazynu wysokiego składowania dla branży motoryzacyjnej, gdzie składowane sa samochody.

Magazyn wysokiego składowania obejmuje przede wszystkim strefę składowania. Jest rodzajem optymalizacji procesu składowania oraz racjonalizacji wykorzystania powierzchni magazynu. Jeśli na dodatek dany magazyn z założenia przyjmuje produkty, które składuje się dłużej, to taki typ magazynu będzie rozwiązaniem optymalnym.

Magazyny wysokiego składowania są najczęściej złożone z wielu poziomów, a przede wszystkim nowoczesne oraz zautomatyzowane. W pełni zautomatyzowany magazyn

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here