www.pixabay.com

Ecocar – ekologiczne taksówki w Ekologistyce

Ecocar – ekologiczne taksówki w Ekologistyce. Eko taksówki są związane z logistyką miasta. Nikogo już nie dziwią tego rodzaju rozwiązania, które są narzędziem tzw. zielonej logistyki.

Współczesne miasta stawiają na ekologię, co przejawia się zwłaszcza we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań transportowych, w tym w obszarze transportu publicznego.

Tego typu rozwiązania w systemie transportu miejskiego jako całość mają stanowić uzupełnienie i koształtowanie tzw. Smart City, współczesnej koncepcji inteligentnego miasta nowoczesnego, zintegrowanego oraz ekologicznego. Smart city w logistyce miejskiej

Taksówki w systemie trasportu miejskiego publicznego

Problemem współczesnych miast jest rozwiązanie problemu transportu publicznego tradycyjnego, ale również zrównoważenia sieci transportowych w systemie tkanki miejskiej. W pierwszej kolejności poprzez wymianę przestarzałych autobusów na ekologiczne, z napędem elektrycznym czy hybrydowym. Podobne działania zaczęto stosować w odniesieniu do wszystkich rodzajów oraz środków transportu.

Równolegle wdraża się bardziej ekologiczne systemy transportu. Od dawna promowane  jest poruszanie się po mieście przy pomocy rowerów czy systemu elektrycznej hulajnogi.

Biorąc jednak pod uwagę potrzebę szybkiego przemieszczania się w obrębie miasta, niezastąpionym środkiem transportu jest taksówka. 

Substytucyjność transportu miejskiego

Miejskie taksówki nie od dziś jednak rodzą szereg problemów innego rodzaju niż w przypadku innych środków transportu, takich jak: autobusy, tramwaje czy metro. Można oczywiście dążyć do substytucyjności czyli zastępowania jednego środka transportu innym w obrębie miasta, ale nie zawsze jest to strategia skuteczna.
Metrem bowiem nie dojedziemy wszędzie, mimo, iż jest to środek transportu szybszy nawet niż samochód osobowy czy taksówka. Poza tym nie każde miasto jest wyposażone w sieć sybkiej kolejki podmiejskiem czy metro.
Z kolei rowerem dojedziemy niemal wszędzie i to w sposób ekologiczny, ale nie jest tom najszybszy środek lokomocji, jak również nie zabierzemy na rower całej rodziny, ani nie zapakujemy i nie przewieziemy przy pomocy roweru dużej paczki czy pakunku.

Zatem nadal jedynym środkiem transportu w sytuacjach, kiedy chcemy się przemieścić szybko z jednej części miasta do innej, pozostaje taksówka. Jednak z powodu nierozwiązanego problemu korków w godzinach szczytu, taksówki podobnie jak samochody osobowe stoją często w kilkukilometrowych korkach oraz odpowiadają za emisję zanieczyszczeń, a przede wszystkim blokowanie arterii komunikacyjnych czyli kwestie logistyczne.

Narastające problemy organizacji transportu taksówkowego

Rozwiązanie problemu transportu za pomocą taksówek w systemie miejskiej komunikacji nie jest nowy, a nasilił się w ostatnich latach, kiedy to w wyniku liberalizacji przepisów dla korporacji taksówkowych pojawiło się „otwarte okno” dla tego rodzaju działalności i firmy taksówkowe zaczęły się pojawiać jak „grzyby po deszczu”. Dzięki temu spadła ceną. Jednak władze wielu miast straciły w pewnym momencie kontrolę na całym systemem organizacji działalności firm taksówkowych. Firmy te w sposób chaotyczny usiłowały sprostać zwiększonej konkurencji. Na dodatek część kierowców taksówek pozostawała nie zrzeszona. To tym bardziej zwiększało narastający problem, w jaki sposób podejść do optymalizacji transportu miejskiego z wykorzystaniem taksówek.
Na dodatek pojawiły się różne firmy quasi taksówkowe, które zgodnie z regulacjami taksówkami nie były, ale świadczyły tego rodzaju usługi.

Do tego wszystkiego radykalne zmiany na rynku usług taksówkarskich przyniosło wejście korporacji UBER na rynek polski, co z jednej strony zrewolucjonizowało rynek tego rodzaju usług, ale równolegle stworzyło nowe problemy. Tym bardziej trudno było podjąć jakieś zrównoważone działania oraz stworzyć spójną strategię przez władze miast w odniesieniu do tego obszaru transportu miejskiego.

Szczególnym przykładem tego rodzaju problemów była Warszawa, która w sposób niemal modelowy zogniskowała wszystkie te problemy łącznie.

Wszystko to spowodowało, że należało podjąć działania rozwiązania problemów systemu transportowego z udziałem taksówek.

Ecotaxi jako nowoczesne rozwiązanie dla współczesnych systemów transportu miejskiego

Porównanie taksówek tradycyjnych i ekologicznych

Kryterium ekonomiczne – cena przeróbki samochodu

Kryterium techniczne – rodzaj zasilania paliwo konwencjonalne w przypadku taksówki tradycyjnej oraz energia elektryczna w przypadku taksówek ekologicznych

Formy zasilania – stacja benzynowa dla taksówki tradycyjnej oraz punkt ładowania dla ecotaksówki

Zyżycie paliwa – zużycie paliwa w stosunku do ceny w przypadku taksówek tradycyjnych, a z drugiej koszty ekspoloatacji ecotaksówki

Wpływ na środowisko – wysoka szkodliwość dla środowiska (emisja zanieczyszczeń do atmosfery). W zależności od modelu oraz wielkości samochodu, w porównaniu do niskiej szkodliwości taksówek ekologicznych

Emisja hałasu – wysoka w przypadku tradycyjnej taksówki w porównaniu do ecotaxi.

Podsumowując: wszystkie te względy oraz problemy na styku: taksówka tradycyjna a ecotaksówka  zarówno w odniesieniu do aspektów organizacyjnych transportu miejskiego logistyki miasta, jak i ekologicznych, przemawiają za tym, aby w jeszcze większym zakresie promować rozwiązania ekologiczne czyli zastępowanie taksówek tradycyjnych ekotaksówkami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here