www.pixabay.com

Co to jest łańcuch dostaw – supply chain?

Co to jest łańcuch dostaw – supply chain? Łańcuch dostaw można rozpatrywać w dwóch aspektach:

– po pierwsze – jako ciąg zdarzeń, czyli cały proces polegający na przemieszczaniu się towarów,

– po drugie – jako organizację grupy przedsiębiorstw, uczestniczących w procesie dystrybucji towarów od nadawdcy do odbiorcy, mających na celu realizację przemieszczania się towarów.

W skład działań związanych z łańcuchem dostaw wchodzą między innymi: produkcja, rozwój, serwis, sprzedaż, a także dystrybucja i zaopatrzenie (logistyka dystrybucji Logistyka dystrybucji a infrastruktura logistyczna oraz logistyka zaopatrzenia) oraz wszelkie działania wspomagające.

Przyładowy model łańcucha dostaw przedstawia poniższa grafika.

https://e-promag.pl/lancuch-dostaw,455.html

Definicja łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw jest to:

 • sieć producentów i usługodawców, którzy współpracują ze sobą w celu
  przetwarzania i przemieszczania dóbr – od producenta do użytkownika końcowego. Elementem spajającym łańcuch dostaw są przepływy dóbr fizycznych, przepływy informacji oraz przepływy pieniężne.
 • grupa przedsiębiorstw realizująca wspólne działania mające na celu zaspokojenie popytu na określone produkty w całym łańcuchu przepływu dóbr Działaniami tymi mogą być: rozwój, produkcja, sprzedaż, serwis, zaopatrzenie, dystrybucja, zarządzanie zasobami i inne.
 • sekwencja zdarzeń w przemieszczeniu dóbr, zwiększająca ich wartość,
 • fizyczna sieć, która zaczyna się od dostawcy, a kończy u ostatecznego
  klienta. Obejmuje ona aspekty związane z rozwojem produktu, zakupami,
  produkcją, fizyczną dystrybucją i usługami posprzedażowymi

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest pojęciem pokrewnym dla zarządzania logistyką

Co oznacza zarządzanie łańcuchem dostaw? Jest to:

 • po pierwsze – strategiczna koncepcja, która obejmuje zrozumienie i zarządzanie sekwencją czynności od dostawcy do klienta. Między nimi przepływają strumienie produktów, informacji oraz środków finansowych
 • po drugie – jest to sieć powiązanych i współzależnych organizacji. Działając we wzajemnej współpracy organizacje te kontrolują, kierują i usprawniają przepływy rzeczowe i informacji od dostawców do ostatecznych odbiorców
 • ponadto – jest to sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązanie z dostawcami i odbiorcami, w różne procesy i działania. Tworzą one wartość w postaci produktów oraz usług dostarczanych ostatecznym konsumentom.


Cechy charakterystyczne łańcuchów dostaw


Wyróżnić można trzy podstawowe cechy charakteryzujące łańcuch dostaw:

 • struktura podmiotowa, czyli podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw,
 • przedmiot przepływu, czyli produkty, materiały, dobra przenoszone przez kolejne ogniwa łańcucha dostaw.Wyróżnić można takze cztery szkoły myślowe odnoszące się do łańcucha dostaw:
 • świadomości funkcjonalnej łańcucha
 • wspólnych powiązań − zarządzania punktami styku (logistyczną)
 • informacyjną
 • integracyjną (procesową)

Zarządzanie łańcuchem dostaw – koncepcja

Zarządzanie łańcuchem dostaw oznacza przepływ produktów od
dostawcy, poprzez producenta i dystrybutora do ostatecznego użytkownika.

Inna definicja mówi o tym, iż zarządzanie łańcuchami dostaw oznacza technikę zorientowaną na wszystkie elementy w łańcuchu. Od dostawców, poprzez różne etapy produkcji, składowania oraz dystrybucji do finalnego klienta.

W zarządzaniu łańcuchem dostaw, punkty styczne oraz przepływy informacji między różnymi ogniwami łańcucha dostaw są krytycznymi elementami dla ostatecznych efektów jego funkcjonowania.

I jeszcze jedna definicja mówl, iż zarządzanie łańcuchem dostaw jest to integracja kluczowych procesów biznesowych od początkowych dostawców do końcowych użytkowników. Poprzez zarządzanie dostawami produktów, usług oraz przepływami informacji, które tworzą wartość dla klientów oraz innych uczestników łańcucha dostaw.

Cele  zarządzania łańcuchami dostaw

Głównymi celami w funkcjonowaniu łańcucha dostaw są:

 • minimalizacja całkowitych kosztów przepływów produktów i informacji przy
  zachowaniu wymaganego przez klienta poziomu jakości obsługi dostaw
 • zapewnienie jak najkrótszego czasu realizacji zamówień i możliwie wysokiej niezawodności, częstotliwości oraz elastyczności dostaw przy założonym poziomie kosztów przepływu,
 • optymalizacja poziomu zapasów w łańcuchu dostaw wraz z elastycznym dostosowaniem się w zakresie obsługi dostaw poszczególnych segmentów rynku

Krótkie łańcuchy dostaw a sieciowe łańcuchy dostaw

W praktyce spotkać można różne model łańcuchów dostaw w zależności od branży, rodzaju produktów, które są przemieszczane przy pomocy łańcucha.

W wielu branżach istnieje współcześnie tendencja do skracania łańcuchów dostaw, w związku z optymalizacją kosztów, krótszym cyklem życia produktu oraz rosnącymi oczekiwaniami klienta.

Powyższe czynniki wraz z ciągłym postępem w takich obszarach, jak: transport i komunikacja, są motorem rozwoju łańcuchów dostaw oraz strategii skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw.

Łańcuch dostaw określany jest związany również z pojęciem Logistyka sieci, gdyż współcześnie łańcuchy dostaw są coraz bardziej skomplikowane oraz rozbudowane. Można powiedzieć, że tworzą sieci, podobnie jak sieci dsytrybucji.

Sieciowy łańcuch dostaw składa się z dostawców oraz odbiorców, magazynów,
centrów dystrybucyjnych, jak również materiałów oraz zapasów, które przepływają w różnych kierunkach. Nadrzędnym celem każdego łańcucha dostaw jest redukcja kosztów oraz ciągły wzrost poziomu usług świadczonych w ramach przepływów w łańcuchu dostaw – sieci.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here