www.pixabay.com

Automatyczny wózek widłowy

Automatyczny wózek widłowy. Są to wózki widłowe stosowane w różnego typu magazynach, w tym magazynie zautomatyzowanym. http://zautomatyzowany magazyn

Zastosowanie tego rodzaju wózków widłowych jest jedną z forma optymalizacji magazymu. http://optymalizacja magazynu

Poniższy film pokazuje wykorzystanie zautomatyzowanych wózków widłowych w magazynie wysokiego składowania. Wózki widłowe posiadają czujniki ruchu, które powodują ich zatrzymywanie się w sposób automatyczny przed danym obiektem, a co najważniejsze człowiekiem, co zmniejsza wypadkowość wśród pracowników, którzy staną na ścieżce przejazdu wózka widłowego.

Gdy przeszkoda zostanie rozpoznana, wózek zmniejsza swoją prędkość, a jeśli człowiek lub inne urządzenie wciąż będą pozostawać na jego trasie, wózek się zatrzyma. Gdy przeszkoda opuści strefę monitorowaną przez czujniki wózek automatycznie rozpocznie przejazd.

Brak operatorów w tego rodzaju zautomatyzowanych wózkach także zwiększa bezpieczeństwo magazynu, zwłaszcza podczas pracy wózków widłowych na wysokościach. Poniżej filmik

Automatyzacja wózków widłowych wymaga wykorzystania technologii nawigacyjnej, ale także stałego systemu infrastruktury.

Nowa generacja autonomicznych wózków widłowych wykonuje powtarzalne procesy bez udziału operatorów. W związku z tym maleją koszty oraz zmniejsza się liczba uszkodzeń towarów. Autonomiczne wózki widłowe wykonują zadania, które są męczące bądź niewygodne dla operatorów. Ponadto zwiększa się wydajność przepływu produktów, ponieważ trasy przejazdu zautomatyzowanych wóżków widłowych są ustalone optymalnie.

Automatyczne wózki widłowe muszą pracować obok ludzi i pomagać im w pracy bez ryzyka wypadków. Powinny też komunikować się w czasie rzeczywistym z innymi obiektami w infrastrukturze.

Dwa rodzaje zautomatyzowanych wózków widłowych

Wózki widłowe zautomatyzowane można podzielić na dwa rodzaje:

  • wymagające stałej infrastuktury – starszego typu, które mogą jeździć jedynie wzdłuż wyznaczonej trasy
  • z wykorzystaniem technologii nawigacyjnej –  ten rodzaj nie wymaga stałej instalacji infrastruktury i stąd jest bardziej elastyczny i jest nowocześniejszym systemem

Automatyczne wózki widłowe przynoszą także znaczne obniżki kosztów, w pierwszej kolejności wynikające z tego, iż nie wymagają obsługi operatorów. Podział kosztów tradycyjnych wózków widłowych w porównaniu do zautomatyzowanych przedstawia wykres poniżej, gdzie 80% kosztów w przypadku wózka tradycyjnego to były koszty pracy operatora, które można odliczyć w przypadku wózka zautomatyzowanego

Automatyczny wózek widłowy. Wózki samojezdne AGV

Szczególnym rodzajem wózków widłowych są wózki samojezdne (AGV) niezawodne rozwiązania w zakresie automatyzacji, orientujące się w przestrzeni.

W porównaniu z innymi systemami automatycznymi lub ze standardowymi wóżkami widłowymi charakteryzują się:

  • niższe koszty instalacji,
  • znacznie niższe koszty eksploatacji
Porównanie kosztów rozwiązań automatycznych Linde z innymi rozwiązaniami automatycznymi

Brak infrastruktury

Wózki widłowe zautomatyzowane są tańsze nie tylko z powodu braku operatora, ale także braku kosztów infrastruktury.

Technologia nawigacyjna nie wymaga instalacji stałej infrastruktury. Ponadto wózek rozpoznaje istniejące elementy magazynu, takie jak: regały, ściany.

Nowe trasy lub zmiany przestrzenne wprowadza się łatwo i szybko.

Jeśli wózek jest automatyczny, to nie oznacza, że nie da się go obsługiwać ręcznie. W każdej chwili może być przełączony na tryb manualny

Zalety zautomatyzowanego wózka widłowego

  1. Bezpieczeństwo ruchu
  2. Prostota – nie wymaga kosztownej infrastruktury.
  3. Elastyczność co do trybu pracy
  4. Precyzja – umożliwiają precyzyjne zoptymalizowanie wydajność procesów logistycznych.
  5. Wydajność – wózek widłowy wybiera najkrótszą trasę, co powoduje oszczędność czasu oraz znaczny wzrost wydajności.

Automatyczny wózek widłowy a wąskie korytarze robocze

Tego rodzaju wózki mogą obsługiwać wąskie korytarze robocze, a także trudnodostępne poziomy wysokiego składowania. Tego rodzaju korytarze mają ograniczoną widoczność i w sytuacji obługiwania przez ludzi a nie przez maszyny, miała miejsce duża wypadkowość.

Wózki widłowe zautomatyzowane zmniejszają także uszkodzenia towarów czy sprzętu magazynowego.

System wspomaga operatora i pokazuje mu na wyświetlaczu dokładne położenie palety dla danego produktu. Operator musi obsługiwać tylko elementy sterujące (joysticki). Wyklucza to pobieranie lub składowanie palety w niewłaściwym miejscu.

Przykłady zautomatyzowanych wózków widłowych

Automatyczny wózek podnośnikowy

Stage ERC 215a
https://www.jungheinrich.pl/systemy-logistyczne/automatyczne-systemy-transportowe/automatyczne-wozki-widlowe

Automatyczny wózek podnośnikowy

Stage EKS 215a
https://www.jungheinrich.pl/systemy-logistyczne/automatyczne-systemy-transportowe/automatyczne-wozki-widlowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here