www.pixabay.com

W pełni zautomatyzowany magazyn

W pełni zautomatyzowany magazyn. Wspólcześnie w większości magazynów dąży się do mniejszej lub większej automatyzacji. Magazyn zautomatyzowany jest to rozwiązanie cieszące się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorstw z sektora logistycznego.
Dla wielu przedsiębiorców przekształcenie swojego tradycyjnego magazynu w magazyn zautomatyzowany jest decyzją, w wyniku której pojawiają się koszty, czasami bardzo duże. Z drugiej strony wskazać można wiele potencjalnych korzyści: 

 • skraca czas transportu oraz dostarczenia towaru
 • zmniejsza koszty transportu i koszty zatrudnienia pracowników oraz ich liczbę
 • zwiększa bezpieczeństwo

Stopień zautomatyzowania magazynu

Z punktu widzenia stopnia zautomatyzowania magazynu wyróżniamy:

 • magazyn tradycyjny – oparty jest na tradycyjnych oraz niezautomatyzowanych systemach, gdzie przeważa w większości praca ludzka. Dominuje w nim tradycyjny transport wewnętrzny z udziałem wózków widłowych, w wyniku czego załadunek oraz wyładunek następuje przy pomocy pracy ludzkiej
 • półzautomatyzowany – gdzie stosuje się częściowo rozwiązania zautomatyzowane, jednak całość magazynu bazuje nadal na tradyzyjnych rozwiązaniach operacyjnych. W tym typie magazynu zastosowanie mają 2-3 pojedyncze rozwiązania o charakterze zautomatyzowanym
 • magazyn zautomatyzowany – gdzie większość rozwiązań opiera się na rozwiązaniam zautomatyzowanych
 • w pełni zautomatyzowany – rodzaj magazynu, który w całości opiera się na systemach zaautomatyzowanych nie tylko w obszarze transportu wewnętrznego, ale także w obszarze składowania czy kompletacji zamówień.

Większość tego rodzaju magazynów jest projektowana od podstaw. Na przykład w magazynie zautomatyzowanym obsługa ładunku przebiega w następującej sekwencji: najpierw układnica paletowa z widłami teleskopowymi, która sterowana jest za pomocą systemu zarządzania magazynem WMS, samodzielnie pobiera wskazany towar z określonego miejsca na regale. Następnie przemieszcza go do końca korytarza oraz odkłada na przenośnik paletowy. Stamtąd towar jest dostarczany na specjalną platformę, a następnie zautomatyzowane pojazdy AGV transportują towar samodzielnie, bez udziału operatorów do załadunku zewnętrznego.

Ten ostatni rodzaj magazynu przedstawia video poniżej na przykładzie przedsiębiorstwa belgijskiego 2 XL.

Szczegółowe stopnie zaautomatyzowania

Przedstawiony powyżej podział to klasyfikacja ogólna. Natomiast w praktyce mamy znacznie więcej rodzaju pośrednich, na styku rozwiązań tradycyjnych oraz zaautomatyzowanych. Lista stopni automatyzacji magazynów jest następująca:

 • Magazyn tradycyjny.
 • system WMS + magazyn tradycyjny.
 • WMS + magazyn tradycyjny oraz autonomiczny system automatyczny.
 • magazyn automatyczny + WMS
 • WMS oraz magazyn automatyczny + magazyn tradycyjny.
 • magazyn automatyczny + WMS + stacje kompletacji zamówień.
 • WMS + magazyn automatyczny + sekwencjonowanie + stacje kompletacji zamówień. Zaawansowane systemy automatyczne.

Przykład firmy belgijskiej 2XL

Belgijska firma 2 XL może być przykładem w pełni zautomatyzowanego magazynu.

System zautomatyzowanych palet

Ten typ magazynu oznacza, że zautomatyzowany jest nie tylko transport wewnętrzny z wykorzystaniem zaautomatyzowanych wózków widłowych, ale także składowanie, gdyż wykorzystuje się system zautomatyzowanych palet zsynchronizowanych z AGV – Automated Guided Vehicles. http://AGV system

 System wykorzystuje rodzaj zautomatyzowanych palet http://zaautomatyzowana paleta, które są innym rozwiązaniem niż zautomatyzowane wózki widłowe. Są to w uproszczeniu mówiąc podstawy przypominające palety, ruchome oraz zautomatyzowane, na których ustawiane są większe partie towarów. Są one następnie transportowane w konkretne miejsce na magazynie, na wybraną półkę. Dzięki temu nie ma potrzeby wykrzystywania wewnątrz magazynu palet tradycyjnych, co zmniejsza koszty związane z bieżącym zakupem palet drewnianych. W związku z tym nie ma potrzebny korzystania z tradycyjnych rozwiązań, takich jak: tradycyjny wózek widłowy.

Elastyczny i wolny od barier transport wewnętrzny

System charakteryzuje się elastycznym i wolnym od barier transportem wewętrznym – flexible and barrier-free transport.

Optymalizacja transportu wewnętrznego

Cechą tego rodzaju magazynu jest także optymalizacja transportu wewnętrznego, co odbywa się z wykorzystwaniem zautomatyzowanych palet. Optymalizacja oznacza, że trasy przejazdu są skracane porpzez zastosowanie zautomatyzowanych palet, w rezultacie towar jest w jak najkrótszym czasie transportowany z punktu pobrań do załadunku na transport zewnętrzny lub odwrotnie.

Zsynchronizowane zasilanie

System zasilają 3 stacje, przy których w ciągy 3 minut może się naładować każda paleta.

Zoptymalizowany transport mniejszych paczek

Jak wynika z powyższego video, mniejsze paczki dostarcza  się przez system zautomatyzowanych wąskich korytarzy między półkami na specjalnych trakcjach. Korytarze między półkami magazynu wysokiego składowania są bardzo wąskie, ponieważ nie wymagają wjazdu przez tradycyjne wózki widłowe czy tym bardziej udziału człowieka. To z kolei pzwala to na zoptymalizowanie powierzchni magazynu nie tylko na linii pionowej – wertykalnej, ale także poziomej – horyzontalnej. W wyniku czego półki bowiem znajdują się blisko siebie, co pozwala na maksymalne zwiększenie wykorzystania powierzchni magazynowej.

Automatyczna kompletacja zamówień

Dopełnieniem jest automatyczna kompletacja zamówień. Automatyczne wózki do palet ponierają w sposób optymalny towar z różnych części magazynu bez udziału człowieka. System wykorzystuje jedynie systemy komputerowe oraz opisane powyżej zintegrowane systemy transportu wewnętrznego na magazynie.

Automatyczne dostarczanie palet na transport zewnętrzny

Dopełnieniem całości systemu jest automatyczne przemieszczanie się zautomatyzowanych palet na podjazdy, a następnie bezpośrednio do transportu zewnętrznego. Załadowane towarem palety same zjeżdżają z podnośników i jadą bezpośrednio na samochów transportu zewnętrznego przez specjalne korytarze.  W rezultacie wszystko bez udziału człowieka, jak również zsynchronizowane i zoptymalizowane czasowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here