www.pixabay.com

Green Logistics – zielona logistyka. 

Green logistics – zielona logistyka. „Zielona” – logistyka (ang. Green Logistics, GL) jest dążeniem do ograniczenia niekorzystnego wpływu systemów logistycznych na środowisko. W związku z tym jest to inaczej proekologiczna logistyka.

Ekologistyka – występuje wiele różnych definicji, generalnie oznacza zintegrowany proces, który:
1. po pierwsze – wiąże się z zarządzaniem odpadami powstałymi w procesach logistycznych
2. po drugie – obejmuje kompleksowe działania w kierunku zmniejszenia negatywnych
skutków realizacji procesów logistycznych i ich wpływu na środowisko,

Green logistics – Zielona Logistyka dotyczy różnych obszarów logistyki.

Koncepcja Zielonej Logistyki jest koncepcją pokrewną oraz zbieżną z dwiema innymi bardzo dobrze znanymi wymiarami logistyki, takimi jak:

 • Zielonym Łancuchem dostaw –  (ang. Green Supply Chain, GSC) oraz
 • Zrównoważonego Łańcucha Dostaw (ang. Sustainable Supply Chain, SSC) 


Ekologistyka 
zajmuje się eliminowaniem negatywnego wpływu logistyki na środowisko naturalne, między innymi:

redukcję zużycia energii oraz odpadów szkodliwych dla środowiska – projektowanie opakowań ekologicznych
– eliminowanie zanieczyszczeń związanych z transportem
– pozyskiwanie surowców wtórnych z odpadów
– rozwój technologii recyclingu
– działania w kierunku zmiany przepisów oraz wdrażania nowoczesnych standardów proekologicznych w logistyce
– eliminowanie wysypisk śmieci.

To tylko niektóre z obszarów działań w ramach Ekologistyki czyli Greenlogistics.

EKOLOGISTYKA – obszary pokrewne


Ekologistykę czasami utożsamia się lub myli z innymi pojęciami pokrewnymi:

 • logistyka zwrotna (ang. Reverse Logistics) http://logistyka zwrotów
 • odwrotna,
 • logistyka utylizacji odpadów,
 • logistyka recyclingu.

Nie są to pojęcia tożsame, ale mogą zawierać się w ramach ekologistyki lub być z nią powiązane. Część jest synonimami lub też są związane z ekologią oraz zagospodarowywaniem odpadów. Czyli w pierwszej kolejności dotyczą ekologistyki, a dopiero w dalszej kolejności logistyki.

Ekologistyka a ekoprojektowanie (ecodesign)

Kolejnym pojęciem pokrewnym związanym z ekologistyką to ekoprojektowanie (ecodesign). Składa się z następujących pojęć oraz typów projektowania:

 • ekologiczne projektowanie (ecological design)
 • środowiskowe projektowanie (enviromental design)
 • zrównoważone projektowanie wyrobów (sustainable product design)
 • zielone projektowanie (green design)
 • projektowanie cyklu życia (life cycle design)

Wszystkie te pojęcia wiążą się z nowoczesnym podejściem do ekologii w kontekście procesów gospodarczych oraz logistycznych, które powinny zaczynać się już na etapie projektowania wyrobu czy procesu. W całym cyklu produkcyjnym związanym z wytwarzaniem danego produktu wytwarzane są odpady czy też występuje emisja szkodliwych substancji, dlatego procesy te trzeba tak zaprojektować czy przeprojektować czy zoptymalizować, aby były przyjazne dla środowiska. Podobnie jest z logistyką. Przemieszczanie towarów w związku z procesami logistycznymi również nie jest obojętne dla środowiska, stąd ekologistyka zajmuje się właśnie skutkami działań w obszarze logistyki dla środowiska oraz tym, jakie działania trzeba podjąć, aby logistyka była przyjazna dla środowiska.

Przykład działań z zakresu ekologistyki

Działania z zakresu ekologistyki są to na przykład: promowanie wykorzystywania ekologicznych opakowań oraz odzyskiwanie materiałów, z których są zrobione.

Można podać tutaj przykład palet i materiałów, z których są zrobione oraz to, co fdana firma robi z paletami po ich zużyciu? Czy są wyrzucane czy też wykorzystywane do innych celów, ewentualnie przerabiane do ponownego wykorzystania.

Podobnie jest z opakowaniami kartonowymi. Ekologistyczne podejście powinno procentować w postaci odzyskiwania tektury czy papieru do ponownej produkcji kartonów lub produkcji innych opakowań.

Kolejny przykład z zakresu ekologistyki jest to monitorowanie emisji zanieczyszczeń przez firmy transportowe czy spedycyjne w procesie przesyłu i transportu towarów oraz podejmowanie działań w celu zredukowania tejże emisji poprzez np. inwestycje w zakup nowocześniejszej floty transportowej.

Ekologistyka a łańcuchy dostaw – Green supply chain

Z pojęcie ekologistyka wiążę się pojęcie pokrewne, jakim jest Zielony łańcuch dostaw – Green supply chain. Jest to podstawowe pojęcie z obszaru logistyki związane z przemieszczaniem produktu od producenta do odbiorcy. Ponadto składa się z wielu etapów. Nie wiąże się jedynie z procesami logistycznymi, ale wszelkimi innymi, jakie mogą pojawić się w związku z przesyłem towarów do finalnego klienta. Jest to także odbiór produktów uszkodzonych w transporcie oraz obsługa posprzedażowa.

Zielone łańcuchy dostaw analizują i udoskonalają procesy logistyczne oraz wszelkie inne związane z przemieszczaniem towatów tak, aby były jak najmniej szkodliwe dla środowiska.

Pojęciem pokrewnym do Zielonego łańcucha dostaw jest Zrównoważony łańcuch dostaw (ang. sustainble supply chain), który zakłada zamknięty obieg w przepływie towarów w ramach łańcucha dostaw czyli od producenta do odbiorcy i odwrotnie, co wiąże się zarówno ze zwrotem do producenta i przetwarzaniem lub naprawą produktów uszkodzonych, odzyskiwaniem z nich wartościowych elementów czy części (recycling, remanufacturing) oraz ponowne wykorzystanie lub wytworzenie z tych części nowego produktu.

Są to także wszelkie działania na etapie transportu czy magazynowania, które mają przyczyniać się do bardziej ekologicznego przesyłu produktów w ramach łańcucha dostaw. Wiąże się również ze zmiejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz produkcji odpadów czy zużytych opakowań i inne. Elementem zrównoważonego łańcucha dostaw jest jego skracanie tak, aby towar jak najszybciej dotarł do odbiorcy. W rezultacie ma to na celu wyeliminowanie niepotrzebnych procesów oraz etapów, a co za tym idzie ich negatywny wpływ na środowisko.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here