www.pixabay.com

Co to jest Bike-sharing w infrastrukturze miasta?

Co to jest Bike-sharing w infrastrukturze miasta? Jest jednym z rozwiązań infrastrukturalno-organizacyjnych w zakresie przepływów osób.

Wyróżnić można następujęce systemy:

  • Park & Ride
  • Bike & Ride
  • Kiss & Ride

Park & Ride oraz Bike & Ride zachęcają do podróży multimodalnych czyli korzystania z samochodu (w systemie Park & Ride) lub roweru (w przypadku Bike & Ride).  Następnie możliwości pozostawienia wskazanych środków transportu na specjalnie przeznaczonych do tego parkingach dla samochodów lub/i rowerów. Najważniejszym elementem jest połączenie parkingów z infrastrukturą punktową komunikacji publicznej, skąd podróżni mogliby kontynuować podróż do miejsca przeznaczenia.

– rozwiązanie Kiss & Ride ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenie problemów transportowych w pobliżu miejsc newralgiczych w infrastrukturze miasta, takich jak: szkoły czy dworce. Ideą Kiss & Ride jest postawienie odpowiedniego znaku, który będzie wskazywał możliwość krótkiego postoju w danym miejscu w celu wysadzenia pasażera,

– kolejnym rozwiązaniem, które istotnie przyczynia się do ograniczenia ruchu w mieście jest Carpooling (czy też Vanpooling). Polega ono na udostępnianiu miejsc w samochodach dla innych podróżnych.

Logistyka miasta

Logistyka miejska jest bardzo ważnym elementem efektywnego funkcjonowania współczesnych miast oraz ich sukcesywnego rozwoju. Przyczyną tego jest rosnące zatłoczenie w miejskich korytarzach transportowych.

Innym rozwiązaniem jest włączeniem tradycyjnych środków transportu, takich jak rowery publiczne czy hulajnogi elektryczne, co stało się bardzo popularne także w systemach transportu w większych miastach w Polsce, jednak przyjmowane jako urozmaicenie i weekendowa atrakcja niż codzienny środek transportu.

Bardzo istotnym rozwiązaniem są koncepcje  smart cities czy smart city logisticsSmart city w logistyce miejskiej

Elektromobilność

Elektromobilność to to także jedno z kluczowych rozwiązań w obszarze logistycznych systemów transportowych. Celem ogólnym Strategii Elektromobilności jest: redukcja emisji szkodliwych substancji, generowanych przez ruch samochodowy na terenie miasta, poprzez ograniczenie ruchu pojazdów indywidualnych z silnikiem spalinowym. Realizacja Strategii pozwoli na zmianę zachowań transportowych mieszkańców miasta. 

Bikeaharing oraz Cargo Bikes

Usługa elektrycznych rowerów towarowych dedykowana lokalnym przedsiębiorcom, instytucjom i organizacjom pozarządowym.

Zastosowanie mają rónież Cargo Bikes w ramach miejskiej mobilności – Urban Mobility). Są to elektryczne rowery towarowe (e-cargo bikes). Rowery takie są wypożyczane przez przedsiębiorstwa oraz innych uczestników systemu transportu miejskiego. Nie jest to jak na razie forma rozpowszechniona we wszystkich miastach, ale jest interesującym rozwiązaniem bardzo użytecznym w celu przewożenia rzeczy czy paczek niskogabarytowych, a przy okazji bycie w ruchu.

Innym rozwiązaniem, jakie ma być promowane w systemie transportowym miasta jest wspomniany już  carsharing. Funkcjonują liczne przedsiębiorstwa carsharingowe umożliwiające wypożyczenie na minuty samochodów z różnych segmentów:

  • roweru elektrycznego,
  • elektrycznej hulajnogi,
  • samochodu elektrycznego 
  • skutera elektrycznego.

Istotną kwestią przy tego rodzaju środkach transportu jest nie tylko rozmieszczenie punktów pobrań rowerów elektrycznych czy hulajnogi, ale także punktów ich ładowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here