Opłaty drogowe dla ciężarówek w Europie

W Unii Europejskiej nie wprowadzono do tej pory jednolitego systemu opłat drogowych dla ciężarówek, co sprawia, że poszczególne kraje korzystają z różnych rozwiązań w tym zakresie. Jakie są zatem najpopularniejsze opłaty drogowe dla ciężarówek w Europie? Odpowiadamy.

Winiety

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań w zakresie opłat drogowych dla ciężarówek w Europie jest system winietowy, który obowiązuje między innymi w Austrii, Czechach, Rumunii, czy na Węgrzech. Winieta jest w tym przypadku dokumentem upoważniającym do wjazdu na drogę płatną, czyli np. autostradę. Obowiązuje ona przez konkretny okres (np. 10 dni, czy rok), a istotne jest także to, kiedy rozpoczyna się okres jej ważności, ponieważ nie zawsze jest on tożsamy z datą zakupu winiety. Zaletą winiet jest możliwość rezygnacji z bramek na autostradach, co pozwala uniknąć korków. Podobnie działa Eurowinieta, która obowiązuje w 4 krajach, czyli Szwecji, Danii, Holandii i Luksemburgu. Obowiązek jej wykupienia mają wszyscy kierowcy ciężarówek, czyli samochodów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton wjeżdżający do tych krajów.

Myto – opłata za skorzystanie z danego odcinka drogi

W większość krajów Unii Europejskiej zamiast winiet funkcjonuje myto, czyli opłata za skorzystanie z płatnego odcinka drogi. Myto pobierane jest na bramkach, jednak może funkcjonować również jako system pobierający opłatę na podstawie danych geolokalizacyjnych. Przykładem może być system e-TOLL obowiązujący w Polsce, który jest obowiązkowy dla wszystkich kierowców poruszających się po drogach płatnych samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. E-myto to rozwiązanie, które z powodzeniem funkcjonuje nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach UE, których przykładem mogą być Niemcy, Belgia, Hiszpania, Francja, Portugalia, Włochy, Irlandia czy Wielkiej Brytania. W poszczególnych krajach obowiązek korzystania z niego dotyczy jednak różnych typów pojazdów.

Od czego może zależeć wysokość opłaty za skorzystanie z płatnego odcinka drogi

Myto, czyli opłata za skorzystanie z płatnego odcinka drogi to opłata, która jest naliczana na podstawie różnych zmiennych. Jej wysokość z reguły uzależniona jest bowiem od:

  • przejechanego dystansu, ponieważ im będzie on dłuższy tym należy więcej zapłacić;
  • liczby osi pojazdu, ponieważ im będzie ich więcej tym droższe będzie myto;
  • dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, ponieważ w poszczególnych krajach UE system e-myto inaczej klasyfikuje pojazdy o konkretnej masie;
  • klasy emisji spalin danego pojazdu, ponieważ im będzie ona wyższa tym korzystniejsza będzie taryfa dla danego samochodu.

Podsumowując należy stwierdzić, że opłaty drogowe dla samochodów ciężarowych w UE są bardzo zróżnicowane. Powoduje to, że przed wyjazdem warto zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju, ponieważ pozwoli to uniknąć konsekwencji związanych z brakiem uiszczenia stosownej opłaty. Będzie to konieczne do momentu, w którym obowiązkowe nie stanie się korzystanie z Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS), ponieważ jest to system stanowiący krok w stronę ujednolicenia opłat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here