www.pixabay.com

Magazyn Smart – przykład DHL

Magazyn Smart – przykład DHL. Smart Warehouse podobnie jak koncepcja Smart City Smart city w logistyce miejskiej oznacza „inteligentny” magazyn. Koncepcja Smart Magazynu wiąże się z automatyzacją i cyfryzacją magazynu. Cyfryzacja całego procesu logistycznego przynosi optymalizację, która jest widoczna min. w ramach dostaw realizowanych w ciągu 24 h. Zatem procesy te przyśpieszają radykalnie proces logustyczny.

Poniższe video pokazuje wdrożenie koncepcji SMART MAGAZYNU na przykładzie firmy kurierskiej DHL. Na filmie pokazano inteligentne systemy do zarządzania i optymalizacji magazynu.

Koncepcja cyfryzacji magazynu

Koncepcja cyfryzacji magazynu przejawia się w formie:

  • wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania magazynem
  • optymalizacji przepływów magazynowych
  • wykorzystanie systemów automatyki magazynowej

Dynamiczny rozwój technologii daje możliwość zarządzania z poziomu rozwiązań informatycznych coraz większą ilością procesów logistycznych, w tym dystrybucyjnych. Wdrażanie inteligentnych rozwiązań pozwala na:

  • skrócenie czasu realizacji zamówień
  • monitorowanie stanów magazynowych
  • eliminowanie potencjalnych błędów

Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania magazynem powoduje, iż pracownicy na stanowiskach kierowniczych nie są już tak potrzebni, gdyż ich rolę przejmują systemy optymalizacji magazynu. Koncepcja inteligentnego magazynu traktuje magazyn jako całość.

Rozwiązania cyfrowe mogą się różnić między sobą  co do poszczególnych rozwiązań w odniesieniu do:

  • specyfiki branżowej
  • wielkości magazynu

Magazyn Smart – Inteligentny magazyn to także śledzenie partii towarów. Możliwe i często niebędne jest śledzenie nie tylko towarów w transporcie, ale także śledzenie  pochodzenia surowców czy też śledzenie ruchu palet na magazynie. Może to wynikać z potrzeby danej firmy kontoroli nad przepływami logistycznymi lub też z przepisów oraz norm np. unijnych, aby ewidencjonować tego rodzaju ruchy materiałowe w ramach logistyki produkcji czy logistyki dystrybucji. W przypadku palet moż to wynikać z konieczności zabezpieczenia się przed kradzieżą europalet. A monitoring ich przepływów może dawać większą gwarancję, że dana paleta wróci tam, skąd została wysłana. Może istnieć także obowiązek identyfikacji pochodzenia towaru z powodu przepisów celnych czy potwierdzenia kraju pochodzenia. Wykorzystywane sa do tego celu w logistyce specjalne programy do etykietowania czy identyfikacji z wykorzystaniem systemów informatycznych czy elektronicznych, a także satelitarnych do śledzenia przesyłu towarów z magazynu do finalnego odbiorcy.

Wszystkie tego rodzaju systemy, z jednej strony przyczyniające się do zwiększenia efektywności pracy danego magazynu, z drugiej jego monitorowania i optymalizacji jeśli są do tego opate na wysokiej technologii tworzą w sumie Smart Magazyn.

Optymalizacja pracy magazynu

Optymalizacja pracy magazynu to także zarządzanie rozlokowaniem towaru, ścieżkami jego przemieszczania sie na magazynie. Po to, aby ścieżki te nie krzyżowały się niepotrzebnie. Aby towar nie przemieszczał się drogą okrężną. Optymalizacja tych ścieżek pomaga w skróceniu tras oraz czasu załadunku czy wyładynku towaru. inaczje można powiedzieć, że jest to optymalizacja pracy magazynu przy pomocy dostępnych nowoczesnych narzędzi informatycznych. Smart Magazyn to także automatyzacja oraz robotyzacja. W pełni zautomatyzowany magazyn

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here